Soustava závazných ukazatelů PO zřizovaných městem Kroměříž - rozpočtový rok 2018