Informace pro školní jídelny

Rádce školní jídelny Díl 1., Díl 2., Díl 3..

Státní zdravotní ústav vydal publikaci Rádce školní jídelny 1 s přesným popisem Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví  ke spotřebnímu koši, Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního  koše a Rádce školní jídelny 3 - Normování potravin v souladu s "Nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši". Tato metodika ministerstva zdravotnictví přispívá k plnění Národní strategie Zdraví 2020.

Stáhněte si Rádce školní jídelny 1

Stáhněte si Rádce školní jídelny 2

Stáhněte si Rádce školní jídelny 3