Šablony pro školy II

Žádost o podporu je možné podávat od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019.

Odkaz na výzvu a vzorové dokumenty je zde: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, cílem je podpořit školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK) formou projektů zjednodušeného vykazování.