Soustava Závazných ukazatelů PO zřizovaných městem Kroměříž - rozpočtový rok 2021