Vítejte na odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti kompletní provoz v základních a mateřských školách na území města Kroměříže, ale i aplikaci školského zákona a metodické řízení ve všech školských zařízeních ve spádové oblasti města Kroměříže. Činnost odboru je výkonem jak přenesené, tak i samostatné působnosti. Dále zajišťuje činnost související s výkonem zřizovatelských funkcí vůči Domu kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, Knihovně Kroměřížska, příspěvková organizace a Sportovním zařízením města Kroměříže, příspěvková organizace a zajišťuje jim metodickou podporu při přípravě podkladů pro rozpočet, spolupracuje a navrhuje opatření v souvislosti s hospodařením s majetkem města ve správě těchto příspěvkových organizací.

Budova

Riegrovo náměstí

Adresa:          

Riegrovo náměstí 149/33 767 01 KROMĚŘÍŽ

© 2018 Odbor školství, mládeže a tělovýchov města Kroměříž. | www.sukm.cz  
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky